Mienie, lokale, nieruchomości

Mienie, lokale, nieruchomości

Informacja o stanie mienia jst na dzień 31.12.2019.

Treść informacji o stanie mienia komunalnego za 2019 rok znajduje się w załączniku: [...]

Informacja o stanie mienia jst na dzień 31.12.2018r.

Treść informacji o stanie mienia komunalnego za 2018 rok znajduje się w załączniku:  [...]

Informacja o stanie mienia jst na dzień 31.12.2017r.

Treść informacji o stanie mienia komunalnego za 2017 rok znajduje się w załączniku [...]

Informacja o stanie mienia komunalnego za 2016 rok.

Treść informacji o stanie mienia komunalnego za 2016 rok znajduje się w załączniku. [...]

Informacja o stanie mienia komunalnego za 2015 rok.

Treść Informacja o stanie mienia komunalnego za 2015 rok znajduje się w załączniku. [...]

Informacja o stanie mienia komunalnego za 2014 rok.

Treść Informacja o stanie mienia komunalnego za 2014 rok znajduje się w załączniku. [...]

Informacja o stanie mienia komunalnego za 2013 rok.

Treść Informacja o stanie mienia komunalnego za 2013 rok znajduje się w załączniku. [...]

Informacja o stanie mienia komunalnego za 2012 rok.

Treść Informacja o stanie mienia komunalnego za 2012 rok znajduje się w załączniku. [...]

Informacja o stanie mienia komunalnego za 2011 rok.

Treść Informacja o stanie mienia komunalnego za 2011 rok znajduje się w załącznikach. [...]

Informacja o stanie mienia komunalnego za 2009 rok.

Treść Informacja o stanie mienia komunalnego za 2009 rok znajduje się w załączniku. [...]

Informacja o stanie mienia komunalnego za 2010 rok.

Treść Informacja o stanie mienia komunalnego za 2010 rok znajduje się w załączniku. [...]

metryczka