Budżet i finanse

Budżet i finanse

Komunikat Zarządu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich 2019 r.

Zgodnie z § 34. Rozporządza Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych [...]

Komunikat Zarządu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich 2018

Zgodnie z § 1. Rozporządza Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek [...]

Komunikat Zarządu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich 2017

Zgodnie z rozdziałem 6. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, [...]

Komunikat Zarządu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich 2016

Zgodnie z rozdziałem 6. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, [...]

Komunikat Zarządu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich 2015

Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 i art. 38 ustawy o finansach publicznych Zarząd MZWiK w Strzelcach Wielkich przedkłada poniższe informacje, które znajdują się w załącznikach. [...]

metryczka