Komunikat Zarządu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich 2016

Zgodnie z rozdziałem 6. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2010 r. nr 128 poz. 861 z późn. zm.), Zarząd MZWiK w Strzelcach Wielkich publikuje zatwierdzone sprawozdania finansowe
bilans jst 2016 (175kB) pdf
Bilans skonsolidowany 2016 (151kB) pdf
bilans z wykonania budżetu za 2016 (141kB) pdf
rachunek zysków i strat 2016 (146kB) pdf
zestawienie zmian w funduszu 2016 (131kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Zarządu (31 grudnia 2016)
Opublikował: Małgorzata Jasik (13 maja 2019, 09:32:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 119