Komunikat Zarządu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich 2018

Zgodnie z § 1. Rozporządza Ministra Finansów z dnia 27 grudnia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2471), Zarząd MZWiK w Strzelcach Wielkich publikuje w terminie do dnia 10 maja roku następnego w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdania finansowe
1. bilans jst 2018 (172kB) pdf
2. bilans skonsolidowany 2018 (148kB) pdf
3. bilans z wykonania budżetu za 2018 (135kB) pdf
4. rachunek zysków i strat 2018 (145kB) pdf
5. zestawienie zmian w funduszu 2018 (130kB) pdf
6. informacja dodatkowa do bilansu za 2018 (614kB) pdf
7. informacja dodatkowa (5kB) plik

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Zarządu (31 grudnia 2018)
Opublikował: Małgorzata Jasik (7 maja 2019, 07:56:48)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Jasik (7 maja 2019, 09:27:13)
Zmieniono: modyfikacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 205