Zarządzenie Nr 7/2009 w sprawie : wdrożenia Biuletynu Informacji Publicznej i ustalenia nowego Regulaminu Publikacji i Dostępu do Biuletynu Informacji Publicznej Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich

Zarządzenie Nr 7/2009
Dyrektora Międzygminnego Związku Wodociągów
i Kanalizacji Wiejskich w Strzelcach Wielkich
z dnia 24 czerwca 2009 r.

w sprawie : wdrożenia Biuletynu Informacji Publicznej i ustalenia nowego Regulaminu Publikacji i Dostępu do Biuletynu Informacji Publicznej Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. Nr 10, poz. 68) zarządzam, co następuje:

§ 1
1. Z dniem 1 lipca 2009 tworzy się nowy Biuletyn Informacji Publicznej dla potrzeby Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich. Zostaje on uruchomiony pod adresem www.bip.mzwikwstrzelce.pl
2. Ustala się Regulamin Publikacji i Dostępu do Biuletynu Informacji Publicznej, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2
1. Funkcję Administratora BIP powierzam Dyrektorowi MZWiKW.
2. Funkcję Redaktora BIP powierzam Panu Krzysztofowi Surmie, doradcy ds. projektu, pracownikowi MZWiKW
3. Dodatkowo na podstawie Rozporządzenia w sprawie BIP z dnia 18 stycznia 2007 zezwalam na przejęcie w razie potrzeby funkcji Redaktora BIP przez pracowników firmy Halpress, która zarządza oprogramowaniem BIP. Sytuacja taka wymaga przesłania oddzielnego zlecenia, przynajmniej za pomocą poczty elektronicznej na adres info@halpress.eu

§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

zalacznik1.jpg (10kB) jpg

zalacznik2.jpg (10kB) jpg

metryczka


Wytworzył: Leszek Miko??ajski (24 czerwca 2009)
Opublikował: Krzysztof Surma (8 lipca 2009, 00:00:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 166