Komunikat Zarządu Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich 2019 r.

Zgodnie z § 34. Rozporządza Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2020 r. poz. 342), Zarząd MZWiK w Strzelcach Wielkich publikuje w terminie do dnia 10 maja roku następnego w Biuletynie Informacji Publicznej sprawozdania finansowe:
bilans jst 2019 (169kB) pdf
rachunek zysków i strat za 2019 (144kB) pdf
zestawienie zmian w funduszu za 2019 (129kB) pdf
bilans skonsolidowany za 2019 (147kB) pdf
bilans z wykonania budżetu za 2019 (134kB) pdf
informacja dodatkowa do bilansu za 2019 (252kB) pdf
sprawozdanie finansowe przekazane do KAS za 2019 (1123kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący Zarządu (26 marca 2020)
Opublikował: Małgorzata Jasik (22 kwietnia 2020, 07:53:16)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Jasik (22 kwietnia 2020, 08:05:31)
Zmieniono: modyfikacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 61