Uchwały Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich z 2014 roku