Uchwała nr 20/VIII/2019Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkichz dnia 19 grudnia 2019w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich na lata 2020 – 2025art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 73a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869)

Uchwała nr 20/VIII/2019
Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich
z dnia 19 grudnia 2019


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich na lata 2020 – 2025

art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 73a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869)


Treść uchwały: 
Uchwała Nr 20/VIII/2019 (12915kB) pdf , Uchwała Nr 20/VIII/2019 (120kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Przewodniczący Zgromadzenia
Opublikował: Małgorzata Jasik (23 grudnia 2019, 11:17:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 107