Uchwała nr 10/VIII/2018Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkichz dnia 20 grudnia 2018w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gmin: Kobylin, Krobia, Pępowo i PogorzelaNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2018. 994 ze zm.) oraz art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U.2018.1152 ze zm.) oraz po zasięgnięciu opinii Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Uchwała nr 10/VIII/2018
Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich
z dnia 20 grudnia 2018


w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gmin: Kobylin, Krobia, Pępowo i Pogorzela

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2018. 994 ze zm.) oraz art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U.2018.1152 ze zm.) oraz po zasięgnięciu opinii Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie


treść uchwały: uchwała Nr 10/VIII/2018 (3736kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Przewodniczący Zgromadzenia
Opublikował: Małgorzata Jasik (24 grudnia 2018, 10:06:15)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Jasik (24 grudnia 2018, 10:12:09)
Zmieniono: modyfikacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 174