Uchwała nr 8/VIII/2018Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkichz dnia 20 grudnia 2018w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich na lata 2019 – 2025Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 73a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.).

Uchwała nr 8/VIII/2018
Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich
z dnia 20 grudnia 2018


w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich na lata 2019 – 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 73a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.).


treść uchwały: uchwała Nr 8/VIII/2018 (5810kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Przewodniczący Zgromadzenia
Opublikował: Małgorzata Jasik (24 grudnia 2018, 09:58:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 192