Uchwała nr 6/VIII/2018Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkichz dnia 20 grudnia 2018w sprawie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu ZwiązkuNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2, art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2018 poz. 994 ze zm.), art. 4 ust. 1 pkt. 1d i art. 36 ust. 2,4, 5 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorzadowych (tj. Dz. U. 2018 poz. 1260 ze zm.) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 936) oraz Uchwały Nr 3/VIII/2018 Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu

Uchwała nr 6/VIII/2018
Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich
z dnia 20 grudnia 2018


w sprawie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Związku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2, art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2018 poz. 994 ze zm.), art. 4 ust. 1 pkt. 1d i art. 36 ust. 2,4, 5 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorzadowych (tj. Dz. U. 2018 poz. 1260 ze zm.) w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 936) oraz Uchwały Nr 3/VIII/2018 Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu


treść uchwały: uchwała Nr 6/VIII/2018 (582kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Przewodniczący Zgromadzenia
Opublikował: Małgorzata Jasik (24 grudnia 2018, 09:50:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 152