Uchwała nr 52/VII/2018Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkichz dnia 24 października 2018w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich na lata 2018 – 2025Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15, art. 73a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

Uchwała nr 52/VII/2018
Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich
z dnia 24 października 2018


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich na lata 2018 – 2025

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15, art. 73a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)


treść uchwały: 52/VII/2018 (6228kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Przewodniczący Zgromadzenia
Opublikował: Małgorzata Jasik (30 października 2018, 13:30:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 155