Uchwała nr 50/VII/2018Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkichz dnia 28 czerwca 2018w sprawie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu ZwiązkuNa podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2, art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym art. 4 ust. 1 pkt. 1d i art. 36 ust. 2,4, 5 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz Uchwały Nr 3/VII/2015 Zgromadzenia z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu

Uchwała nr 50/VII/2018
Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich
z dnia 28 czerwca 2018


w sprawie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Zarządu Związku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2, art. 69 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym art. 4 ust. 1 pkt. 1d i art. 36 ust. 2,4, 5 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych oraz Uchwały Nr 3/VII/2015 Zgromadzenia z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu


treść uchwały w załączniku uchwała nr 50_VII_2018.pdf (589kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Wiceprzewodniczący Zgromadzenia
Opublikował: Małgorzata Jasik (29 czerwca 2018, 11:47:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 170