Uchwała nr 49/VII/2018Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkichz dnia 28 czerwca 2018w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich na lata 2018 – 2025Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15, art. 73a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Uchwała nr 49/VII/2018
Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich
z dnia 28 czerwca 2018


w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich na lata 2018 – 2025

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15, art. 73a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz art. 226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych


treść uchwały w załączniku uchwała nr 49_VII_2018.pdf (5698kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Wiceprzewodniczący Zgromadzenia
Opublikował: Małgorzata Jasik (29 czerwca 2018, 11:44:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 149