Uchwała nr 46/VII/2018Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkichz dnia 28 czerwca 2018w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 roko samorządzie gminnym oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Uchwała nr 46/VII/2018
Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich
z dnia 28 czerwca 2018


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok

o samorządzie gminnym oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych


Treść Uchwały w załączniku uchwała nr 46_VII_2018.pdf (433kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Wiceprzewodniczący Zgromadzenia
Opublikował: Małgorzata Jasik (29 czerwca 2018, 11:02:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 146