Uchwała nr 25/VII/2016Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkichz dnia 8 grudnia 2016przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie dzialania Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich na rok 2017

Uchwała nr 25/VII/2016
Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich
z dnia 8 grudnia 2016


przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie dzialania Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich na rok 2017
Treść uchwały w załączniku nr 25_VII_2016

25_vii_2016.pdf (10kB) pdf

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Krzysztof Surma (9 grudnia 2016, 00:00:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 146