Uchwała nr 67/VI/2014Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkichz dnia 19 listopada 2014zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie działania Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich na rok 2015

Uchwała nr 67/VI/2014
Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich
z dnia 19 listopada 2014


zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie działania Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich na rok 2015
Treść uchwały w załączniku.

67_vi_2014.pdf (10kB) pdf

Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Krzysztof Surma (26 listopada 2014, 00:00:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 150